matandaan ang iyong pangarap

bakit ka mag-iiyak
(why do you cry)
hindi mo alam ang daan
(you do not know the way)
matuyo ang iyong mga mata
(dry your eyes)
kalimutan ang lungkot
(forget the sadness)
matandaan ang iyong pangarap
(remember your dreams)

That’s for yesterday. I’ll post another one for today later. 😉

Have a smashing Monday, y’all! LOL