I don’t know the answer

I don’t know the answer (hindi ko alam ang sagot) the truth lurking in the darkness (ang katotohanan nagkukubli sa kadiliman) I don’t have the answer (wala akong ang kasagutan) the reason for this confusion (ang dahilan para sa pagkalito) One day, maybe I’ll be able to string together some words in Tagalog without need…

matandaan ang iyong pangarap

bakit ka mag-iiyak (why do you cry) hindi mo alam ang daan (you do not know the way) matuyo ang iyong mga mata (dry your eyes) kalimutan ang lungkot (forget the sadness) matandaan ang iyong pangarap (remember your dreams) That’s for yesterday. I’ll post another one for today later. 😉 Have a smashing Monday, y’all!…